Siv. Ing. Jan Kåre Michalsen AS

Om oss

Informasjon om ingeniør Ronald Skjømming. Mo 20.11.2019

Fima: Ingeniør R. Skjømming AS.  

Org. nr: 992819820 mva.
Navn: Ronald Skjømming
Adresse: Boks 335 8601 Mo i Rana

Utdannelse.

1977-80: Narvik Ingeniørhøyskole - bygg og anlegg

 

Praksis.

1980-87: 1) Ansatt hos Furuholmen/ Selmer-Furuholmen AS

1987-94: 2) Ansatt som daglig leder i Byggm. Steinar Pettersen AS

1994-95: 3) Selvstendig næringsdrivende

1995-96: 4) Ansatt i Arctic Construction AS

1996-99: 5) Selvstendig næringsdrivende

1999-04: 6) Ansatt som daglig leder i Mobo Utvikling AS

2004-09: 7) Selvstendig næringsdrivende

 

 

1) I perioden 1980-87 jobbet jeg som ing. på forskjellige bygg og anlegg i Nordland.

* Melfjordveien (Stikning, mengdeberegning, produksjonsoppf.)

* Sørfjorden Kraftanlegg (Stikning, Formann ass.)

* Nytt vannreservoar Tysfjord Kommune (Anleggsleder)

* Regionalt Offshoresenter Tjeldsund (Anleggsleder)

* Gjennoppbygging Elgsnes Kapell (Anleggsleder)

* Kontorbygg Statoil Harstad (Kvalitetsikringsleder)

* Rehabilitering Mosjøen Al. Verk (Anleggsleder)

 

2) I perioden 1987-94 var jeg ansatt som daglig leder i Byggm Steinar Pettersen AS. En lokal entreprenørforretning i Mo i Rana med ca 50 ansatte. Driften var basert på tradisjonell entreprenørvirksomhet innen bygg og anlegg. I tillegg var vi Systemhusforhandler, drev egen betongstasjon og bygningsavd. i Mo Industripark. (Tidl. Norsk Jernverk.)

Av større prosjekter hvor jeg hadde overordnet ansvar for gjennomføring kan nevnes:

* Gruben Sykehjem

* Utvikling, utbygging av boligfelt og salg av 50 boliger på Mjølan.

* Nye ovns fundamenter for smelteovner på Rana Metall. (Fesil)

* Oppbygging av betongstasjon i Mo Industripark.

 

3-5) I perioden 1994 - 99, har jeg drevet som selvstendig næringsdrivende innenfor byggeledelse og administrativ bistand. I perioden har jeg jobbet ca. 2 år i Russland (Murmansk) for Arctic Construction AS (AC AS) som prosjektleder og eksportsjef. Som eksportsjef var jeg ansatt i AC AS ca.1 år.

Hovedprosjektet i Murmansk var ledelse av bygging av nytt bankbygg på ca 5000m2 i 11 etg.

Byggeledelseoppdrag i Mo i perioden:

* Nybygg for Nilsson AS i Vika. Trinn I og II

* Ombygging og utvidelse av Siemensbygget i Vika.

* Utvidelse av Eivinds Gatekjøkken og bygging av Bowlinghall.

 

6) I perioden 1999 – 2004 har jeg vært ansatt i Mobo Utvikling AS som daglig leder og eneste ansatt, med ansvar for utvikling og gjennomføring av nye byggeprosjekter.

Gjennomførte prosjekter i perioden:

* Sørlandsveien 62. Boligblokk med parkering i kjeller, forr. areal i gateplan og 3 etg. boliger. Totalt 2500 m2

* Vikaveien 36. Kontor, lager og hybelbygg. Totalt 700 m2.

* Nyheimtunet Boligfelt på Gruben. Prosjektert 14 boliger.

* Utredning av boliger på taket av Fjordsenteret.

 

7) I perioden 2004 – 2019 har jeg drevet eget firma hvor hovedaktiviteten har vært bygge- og prosjektledelse.

* I perioden 2006 – 2017 har jeg i samarbeid med Siv. Ing .Jan Kåre Michalsen hatt byggeledelse for  JBV /Bane Nor hovedsakelig på CTC/ATC Mosjøen – Bodø, samt en del mindre prosjekter. Vi har har også i fellesskap hatt byggeledelse for en rekke prosjekt for Rana kommune som i hovedsak går ut på utskiftinger på vei, vann og avløp i boliggater.

 


Informasjon om Jan Kåre Michalsen.

Fima: Sivilingeniør Jan Kåre Michalsen 

Org. nr: 894282592 mva.
Navn: Jan Kåre Michalsen
Adresse: Boks 335 8601 Mo i Rana Firma Fakta

Utdannelse                                                                             jkm

1982 Høgskolen i Bergen. Ingeniørutdanning. Bygglinje

1999 Høgskolen i Narvik, Sivilingeniørutdanningen.

         Integrert Bygningsteknologi.

 

Annen kompetanse

1986 Fagbrev, Grunnarbeid i BA-faget.

1988 Pedagogikk, SYH

1991 ADK-1 sertifikat

1991 Faglig kalkulasjon, MEF

1996 Praktisk geoteknikk, EVU-kurs.

 

Medlemsskap

MNIF/Tekna

Norges Sivilingeniørers Forening.

Norsk

VVS Energi- og Miljøteknisk Forening 

 

ERFARING

I perioden som faglærer ved Rana tekniske fagskole (11 år) hadde jeg ansvaret for bygg- og anleggslinjens prosjektarbeid. Prosjektarbeidene skulle resultere i reguleringsplaner og fullstendig beskrivelse og tegningsunderlag for vann- og avløpsanlegg, veger og lek/parkanlegg.   

Med grunnlag fra anleggspraksis før og etter ingeniørutdanning og fagbrev i grunnarbeid i BA-faget samt sertifikat for bygging av VA-anlegg (ADK1) er jeg godkjent av SFT som kursleder og faglærer for ADK-1 kurs. Disse kursene har pågått siden 1991. Denne kompetansen har medført en rekke henvendelser fra kommuner og private foretak i forbindelse med diverse problemstillinger innen vann- og avløpsanlegg.

Sivilingeniørutdanningen i Narvik praktiserer problembasert undervisning. Dette betyr at alle prosjektarbeid i respektive fag er å betrakte som reelle.

2 og ett halvt års erfaring fra rådgivende ingeniørvirksomhet i 
Byggplan Nord AS.
Bl.a.: - Prosjektering av betong, stål, tre og murverk.
 - Ledninger i grunnen, vann- og avløpsledninger.
 - veger, terminalanlegg og parkeringsplasser.
 - brannteknisk prosjektering.

2 års erfaring som fagansvarlig for arbeidsmiljø og inneklima samt byggteknisk rådgiving hos MOLAB AS.

Ansvaret for kundekontakt og utførelse av målinger, analyser og rapportering av arbeidsmiljø- og inneklima undersøkelser.
Byggteknisk konsulent for Molabs kunder og deres samarbeidspartnere og har utført en rekke oppdrag med tilstandsregistreringer og rapportering etter brann- og vannskade på bygninger.

I eget firma har jeg i tillegg til tilstandsregisterringer av byggverk utført bygningsprosjektering og byggeledelse. Jeg har også fått 5 oppdrag med å utarbeide reguleringsplaner, nausttomter, hyttefelt, steinbrudd, ny veg i høgfjell og reguleringsplan for havn, industri- og boligområder på Vikholmen i Nesna og Strandgata 21 på Mo.
Har vært engasjert for å lage ny reguleringsplan for område ved Saga i Mo i Rana, Boligfelt på Hammeren og Nordmohaugen 4.

Jeg har også flere oppdrag som uavhengig kontrollør (UK) på flere bolig prosjekter.

I samarbeide med ingeniør Ronald Skjømming, har vi kontrakt på byggeledelse for Jernbaneverkets prosjekt Fjernstyring og sikringsanlegg Mosjøen – Bodø. Prosjektet har en total kostnadsramme på over 400 millioner. I tillegg har vi fellesskap påtatt oss byggeledelse på flere andre prosjekter. 
Mo i Rana stasjon – plattform og ramper,
Hjartåsen Planovergang,
Terrengarrondering i Stokkalia,
Røkland stasjon – Plattform, overgang og krysningsspor,
Fauske stasjon – nye spor. Bodø Godsterminal - nye spor, oppgradering godsterminal området.

Skjømming og Michalsen har og har hatt følgende byggelederoppdrag for Rana kommune;

VA- Søderlundmyra, VA-Klokkerhagen og Furumogata, VA-Hauknes, VA-Dalssvingen, VA- Sagbakken og Revelmyra, VA- Fingerdalsveien, VA- Vikaleira, VA- Hegreveien, Pumestasjon Kariåsen, Båsmo Sil, Pumpestasjon Saga, VA- Gruben sør, VA-Møllerveien, VA- Heiryggen og Holmenveien, VVA- Revelheigata og Svenskveien, Vannledning Steinbekkhaugen, VA- Åga, VVA- Myraveien og Søderlundsgt. VVA- O.T.Olsensgt og Roald Amundsens gt.

Andre prosjekt for Rana kommune er Ombygging O. T. Olsens gate.

I 2014 ble Jan Kåre engasjert av Avinor som byggeleder for et oppdrag på Harstad/Narvik Evenes lufthavn. Entreprisene omhandler fornying og oppgradering av sikkerhetsområder og lysanlegg, samt noen miljøtiltak.

I 2017 har vi en kontrakt med BaneNor på dreneringstiltak på strekningen Bjerka - Bodø.